top of page

PREDNOSTI OGLAŠEVANJA V ŠPORTU

 

• Ponuja raznoliko ciljno občinstvo;

• nagovarjanje ciljnega občinstva poteka v pozitivnem in sproščenem okolju;

• je pozitivno sprejeto in ni moteče za gledalce v primerjavi s klasičnimi oblikami oglaševanja;

• omogoča povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, izdelka ali storitve;

• prenaša pozitivni ugled športa (dinamičnost, uspešnost, kvaliteta, tradicija…) na podjetje;

• je lahko osnova za povezovanje z lokalnim področjem (strateško ali tematsko);

• cenovna dostopnost glede na raznolikost oglaševanja (na tekmah, na spletu…);

• športni dogodki so idealen prostor za srečanja s poslovnimi partnerji v sproščenem okolju;

• ugodne davčne olajšave s strani Republike Slovenije;

 

SPONZORSTVO

 

Sponzorstvo je poslovni odnos, v katerem se sponzor in klub pogodbeno dogovorita za obojestransko koristno sodelovanje. Sponzor klubu nameni sredstva (denarna ali nedenarna), klub pa se zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjen način. Običajne možnosti promocije so reklamni panoji ali nalepke v dvorani, reklamni logotipi na športni opremi, reklamni logotipi na biltenih in vstopnicah, reklamne povezave na klubskih internetnih straneh, brane objave na tekmah itd. Natančna oblika promocije se določi v sponzorski pogodbi, s tem da klub za opravljeno storitev promocije sponzorju obvezno izstavi tudi račun, na katerem mora zavezanec za DDV obračunati tudi 22 % DDV, ki pa sponzorju predstavlja vstopni davek.

 

Z davčnega vidika predstavlja sponzorstvo sponzorju davčno priznan odhodek, za namen lastne promocije, oziroma promocije svoje dejavnosti, in se kot tak tudi prikazuje v poslovnih knjigah sponzorja.

 

DONACIJA

 

Donatorstvo je dobrodelna dejavnost, pri kateri donator klubu nameni določena denarna sredstva ali nedenarna sredstva. Običajno se donacija odobri na osnovi prošnje kluba, oziroma podpisane donatorske pogodbe, lahko pa se donator za donacijo klubu odloči tudi popolnoma sam.

Z davčnega vidika predstavlja donacija donatorju znižanje njegove davčne osnove pri plačilu davka na dohodek pravnih oseb. Skupna vrednost donacij, ki donatorju še znižuje to osnovo, pa v davčnem obdobju ne sme presegati 0,3 % vseh obdavčenih prihodkov donatorja.

 

bottom of page