top of page

Predstavitev Vinske reprezentance Slovenije

SASA0014.jpg
Zveza vinarjev Vinska reprezentanca Slovenije

Društvo Združenje Vinarjev Vinska Reprezentanca Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, vinogradnikov,vinarjev, neposrednih pridelovalcev in z vinom povezanih oseb, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na prostovoljni podlagi. Delo društva in njegovih organov je javno. Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki izpolni prijavnico in plača članarino. Član društva - nogometaš lahko postane vsaka fizična oseba, ki je kakor koli povezana z vinom: Vinarji, vinogradniki, trgovci z vinom, vinski svetovalci itd.

 

bottom of page